Czynniki wpływające na budowę hali magazynowej

Budowa hali produkcyjnej wymaga sporej wiedzy i doświadczenia. Przed przystąpieniem do budowy trzeba określić swoje oczekiwania i potrzeby, tak aby moc później dokładnie je sprecyzować wykonawcy. Istnieje wiele czynników, które wpływają na eksploatację, bezpieczną obsługę hali, oraz koszty jej postawienia

Najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy hali produkcyjnej

hale stalowe producentNajważniejszym zagadnieniem jest wybór odpowiedniej działki na której będziemy stawiać halę, ważna jest lokalizacja, dostęp do mediów, dostęp do dróg publicznych, kształt działki, a nawet sąsiedztwo. Istotne jest również ustalenie typu produkcji i związane z tym wszystkie procesy technologiczne. Rodzaj produkcji, będzie istotny dla etapu projektowego hali i określenia jej gabarytów i wyposażenia. Produkcyjne hale stalowe producent zazwyczaj ocenia, jako bardziej wymagające w zakresie konstrukcyjnym, niż hale magazynowe. Związane jest to z możliwością występowania suwnic pomostowych, żurawi warsztatowych, lub wyciągarek generujących dodatkowe obciążenie na konstrukcję hali. Z uwagi na te dodatkowe aspekty, w halach produkcyjnych powinny być oddzielne pomieszczenia na instalacje przemysłowe, takie jak: instalacje sprężonego powietrza, instalacje wody przemysłowej, odciągi dymowe itd. Ważnym również zagadnieniem, które należy uwzględnić przystępując do realizacji hali przemysłowej jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, które ze względu na specyfikę pracy, może okazać się tematem dość rozbudowanym.

Jednak najważniejsze jest zaplanowanie takiej „obudowy” technologii produkcji, aby zapewniała najbardziej wydajną i efektywną pracę. Prawidłowe dobranie gabarytów, oraz kształtu hali zapewni maksymalne wykorzystanie jej powierzchni, jednocześnie zapewniając najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, w zakresie konstrukcji nośnej i obudowy.